Dixere – Giao Hàng Liên Tỉnh
Tổng Đài: 1900575725
Hotline: 0976479932 – 0976479530
Mail: Dixere.giaohanglientinh@gmail.com
Địa chỉ: 352 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

 

Liên hệ: